Lär dig mer om VoteIT och digitala årsmöten

Ett webbinarie om hur att planera och genomföra ett digitalt årsmöte och hur att använda VoteIT

Målgrupp: För dig som  förtroendevald som ska planera och genomföra ett digitalt årsmöte och är intresserad av att använda VoteIT

Syfte och mål med webbinariet: Att du som förtroendevald får kunskap om vad som är viktigt att tänka på när du planerar ett digitalt årsmöte och hur VoteIT funkar

Innehåll:

  • Presentation av VoteIT
  • Genomgång av hur mötesfunktionärernas roller förändras
  • Genomgång av vad förtroendevalda förväntas göra och vad kansliet hjälper till med

Förkunskap: Ingen

Tid: ca 90 minuter

Kan ses till: 16 juni 2021

Fackförbundet ST är ensamt ansvarig för det inspelade materialet

Till webbinariet:  https://telia.quickchannel.com/qc/?id=huq9cu

Eftersom det är ett inspelat webbinarier har du inte möjlighet att chatta med moderator eller föreläsare.

Ledighet: Detta webbinarie kan du inte i normalfall se på betald arbetstid då innehållet i webbinariet klassas som internt fackligt arbete. Har du däremot facklig tid utifrån lokalt kollektivavtal kan du använda dig av den tiden för att se på detta webbinarie. Du kan också söka ledigt enligt studieledighetslagen och vara studieledig utan lön. Du ska söka senast två veckor före du tittar på webbinariet/webbinarieserien.