STs fackliga grundutbildning

Facklig grundutbildning för förtroendevalda

Webbinarier för dig som är helt ny i ditt uppdrag som förtroendevald.

Syfte och mål: Att du som ny förtroendevald ska få grundläggande kunskaper och verktyg för att kunna sätta dig in i ditt uppdrag och arbeta med fackliga frågor på din arbetsplats. Dessa webbinarier är grundläggande för att du sedan ska kunna bygga på med uppdrags- och påbyggnadsutbildningar.

Målgrupp: Ny som förtroendevald

Innehåll:
Del A

 • Arbetsrättens framväxt
 • Kollektivavtal och den svenska modellen
 • Fackförbundet ST
 • Medbestämmandelagen
 • Arbetsmiljö
 • Samverkan
 • Förtroendemannalagen

Del B

 • Rollen som förtroendevald
 • Lagen om anställningsskydd
 • Löner och lönebildning
 • Kommunikation
 • Styrkan i att kunna påverka

Ledighet: För att titta på webbinarie-serie del A och B på betald arbetstid söker du ledigt enligt Förtroendemannalagen och Studieledighetslagen. Du ska söka senast två veckor före du tittar på webbinariet/webbinarie-serien.

Webbinariet styrkan i att kunna påverka: Detta webbinarie kan du inte se på betald arbetstid då det mestadels handlar om att värva medlemmar till ST. Däremot kan du söka ledigt enligt studieledighetslagen och vara studieledig utan lön. Du ska söka senast två veckor före du tittar på webbinariet/webbinarie-serien.