Arbetstid och arbetsmiljö

Enskilda överenskommelser och lokala kollektivavtal som reglerar dessa

Innehåll:  Avtal om löneväxling 

Tid: 60 minuter

Förkunskapskrav: Facklig grundutbildning

Ledighet: Eftersom webbinariet rör relationen arbetstagare - arbetsgivare har du rätt att titta på dem på betald arbetstid om det ingår i ditt uppdrag att medverka vid förhandlingar om lokala kollektivavtal. Du ska söka ledigt senast två veckor före utbildningsstart men meddela gärna din arbetsgivare så tidigt som möjligt. 

Kan ses till: 16 juni 2021

Fackförbundet ST är ensamt ansvarig för det inspelade materialet

Till webbinariet: https://telia.quickchannel.com/qc/?id=uhhxd5

Eftersom det är inspelade webbinarier har du alltså inte möjlighet att chatta med moderator eller föreläsare.

Om du har frågor - ta kontakt med ST Direkt: Telefon: 0771-555 444,
E-post: stdirekt@st.org. ST Direkt har öppet vardagar 08.30 - 16.30 (Öppet till 12.30 dag före helgdag).

Du kan också kontakta din avdelnings-/sektions/klubbstyrelse – alltså den styrelse som är närmast dig i ditt uppdrag som förtroendevald.