Arbetsrätt för förtroendevalda

Arbetsrätt för förtroendevalda inom bolag

Dessa webbinarier vänder sig till dig som är förtroendevald inom ett bolag. De är en fortsättning på den Fackliga grundutbildningen för dig som är förtroendevald inom ett bolag med delegation att förhandla.

Syfte och mål med webbinarierna:
Du kan ta fram fackliga strategier för att förhandla om arbetstid, omorganisation och lön. Du kan kommunicera med medlemmar och förtroendevalda. Du är en stark förhandlingspart.

Målgrupp: Förtroendevalda inom bolag som har delegation att förhandla.

Förkunskapskrav: Facklig grundutbildning

Innehåll:

  • Arbetsgivarens bestämmanderätt
  • Fackligt inflytande
  • Omställning
  • Arbetstid

Ledighet: För att titta på webbinarieserien på betald arbetstid söker du ledigt enligt Förtroendemannalagen och Studieledighetslagen. Du ska söka senast två veckor före du tittar på webbinarie-serien.

Eftersom det är inspelade webbinarier har du alltså inte möjlighet att chatta med moderator eller föreläsare.

Om du har frågor - ta istället kontakt med ST Direkt: Telefon: 0771-555 444,
E-post: stdirekt@st.org. ST Direkt har öppet vardagar 08.30 - 16.30 (Öppet till 12.30 dag före helgdag).