Aktiva åtgärder – Förebygg diskriminering på jobbet

För dig som är förtroendevald och där det ingår i ditt uppdrag att arbeta med aktiva åtgärder gällande diskriminering och sexuella trakasserier.

Syfte och mål med webbinariet

Att du som förtroendevald får kunskap om vad aktiva åtgärder gällande diskriminering och sexuella trakasserier är och hur du kan jobba med detta på din arbetsplats. 

Målgrupp:

Förtroendevalda med uppgift att arbeta med aktiva åtgärder gällande diskriminering och sexuella trakasserier. 

Innehåll:

  • STs politik gällande jämlikhet, diskriminering och sexuella trakasserier
  • Vad betyder aktiva åtgärder?
  • Fyrastegsmetoden
  • Vad kan man göra om inte arbetsgivaren följer lagen?

Förkunskap: Facklig grundutbildning för förtroendevalda

Tid: ca 60 minuter

Kan ses till: 16 juni 2021

Fackförbundet ST är ensamt ansvarig för det inspelade materialet

Till webbinariet: https://telia.quickchannel.com/qc/?id=j4r83k

Eftersom det är inspelade webbinarier har du alltså inte möjlighet att chatta med moderator eller föreläsare.

Ledighet: Eftersom webbinarierna rör relationen arbetstagare - arbetsgivare har du rätt att titta på dem på betald arbetstid, om det ingår i ditt uppdrag att förhandla. Du söker ledighet enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen. 
Du ska söka ledigt senast två veckor före utbildningsstart. 

Eftersom det är inspelade webbinarier har du alltså inte möjlighet att chatta med moderator eller föreläsare.

Om du har frågor - ta istället kontakt med ST Direkt: Telefon: 0771-555 444,
E-post: stdirekt@st.org. ST Direkt har öppet vardagar 08.30 - 16.30 (Öppet till 12.30 dag före helgdag).