GDPR-utbildning

Enligt dataskyddsförordningen är medlemskap i fackförbund definierad som en känslig personuppgift. Detta innebär att stränga regler och extra höga krav gäller för hantering av medlemsuppgifterna. Dessutom är kraven på tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder högre än för annan typ av personuppgiftshantering. I GDPR-utbildningen får du som förtroendevald kunskap om den nya lagstiftningen och hur du efterlever den.

Som förtroendevald i ett fackförbund behandlar du personuppgifter avseende medlemmar. I rollen ligger till exempel att veta vilka medlemmar som företräds i olika sammanhang.

Utbildning om GDPR

Gå gärna vår utbildning om dataskyddsförordningen. Utbildningen tar cirka 30 minuter och avslutas med ett kunskapstest. Utbildningen är framtagen av TCO och anpassad så att den ska passa alla TCO-förbund.

Så går du utbildningen

  1. För att gå utbildningen behöver du en länk. Den får du genom att kontakta ST Direkt. Klicka på länken och följ stegen nedan.
  2. Registrera obligatoriska fält som är märkta med *
  3. Välj förbund i fältet Enhet.
  4. Starta utbildningen,
  5. Genomför utbildningen (Du kan avbryta och återuppta utbildningen vid ett senare tillfälle)
  6. Genomför kunskapstestet
  7. Stäng modul
  8. Skriv ut ditt diplom

Dina personuppgifter

De personuppgifter som du registrerar i fälten kommer endast att användas för att ge dig tillgång till utbildningen och för TCO och ditt förbund för att administrera utbildningen. Genom att klicka på länken nedan samtycker du till denna behandling av dina personuppgifter.

Frågor om utbildningen och GDPR

Har du frågor ska du kontakta ST Direkt på telefon 0771 555 444, eller via e-post på stdirekt@st.org.