Jobbar hemifrån

Tips när du jobbar hemifrån

Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt för oss att jobba hemifrån i allt större utsträckning. Även om fördelarna är många så finns det också nackdelar med att välja hemmet före kontoret. Här är några saker som underlättar ditt flexibla arbetsliv.

Din arbetsgivare ansvarar för arbetsmiljön 

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar är mycket långtgående även när du jobbar hemifrån. Arbetsmiljön ska vara ”tillfredställande” enligt arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att förebygga olyckor och ohälsa.

Lagen säger att arbetsförhållandena ska anpassas efter de anställdas olika psykiska och fysiska förutsättningar. Arbetsgivaren är skyldig att fortlöpande granska arbetsmiljön i jakt på risker. Personalen har rätt att välja skyddsombud som ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Det här gäller såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö.

Om en olycka sker ska den anmälas till arbetsgivaren

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön även när du jobbar hemma. Ofta delegeras ansvaret till chefer som förväntas göra allt som är möjligt för att förebygga olyckor och ohälsa. Du som anställd är skyldig att följa säkerhetsinstruktioner samt rapportera uppenbara risker. 

Rent teoretiskt bör alltså chefen kunna granska arbetsmiljön i ditt hem, samt stå för utrustning som är både säker och ergonomisk. 

Arbetsskadeförsäkringen gäller endast om olyckan inträffat i direkt samband med arbetet.

Om en olycka inträffar under distansarbete ska den anmälas till arbetsgivaren. Om olyckan kan bedömas som allvarlig ska den omedelbart anmälas till Arbetsmiljöverket. Om någon skadats ska detta anmälas till Försäkringskassan och till AFA Försäkring.

Var uppmärksam på att Arbetsskadeförsäkringen gäller endast om olyckan inträffat i direkt samband med arbetet. Om du är osäker på vad det omfattar, ring ST Direkt.

Välj en plats att jobba på  

När du jobbar hemma kan du sitta lite var som helst med datorn. Vid köksbordet, soffan eller kanske i sängen, men vissa ställen är inte så bra för din arbetsmiljö eller effektivitet. Ordna därför en plats som är din arbetsplats för dagen och samla allt som har med jobbet att göra där. På så sätt jobbar du när du är där och kan gå ifrån för att ta en paus från jobbet.

Ordna därför en plats som är din arbetsplats för dagen och samla allt som har med jobbet att göra där.

Berätta när du är kontaktbar och stäng av när du är klar med dagen

Även om du inte är på kontoret så kan du vara kontaktbar via telefon, mejl, Skype etc. Berätta gärna för kollegorna när du är nåbar och stäng av verktygen när du är klar. Då upprätthåller du dina arbetstider och vet när du ska svara på jobbsamtal och när du är ledig.

Bestäm dagens uppgifter, arbetstid och håll den planeringen.

På så sätt vet du vad du får gjort och får hjälp med strukturen på dagen. När du är klar med en uppgift stryker du den och tar nästa.

Låt tvätten ligga

Det finns mycket hemma som kan behöva fixas eller ta uppmärksamheten från jobbet. Håll dig därför till planeringen och låt tvätten eller andra tidskrävande hemmabestyr ligga tills du jobbat klart för dagen.

Ta raster!

Att jobba hemma ofta kan vara ensamt. Det är exempelvis lätt hänt att inte ta en riktig lunch när man inte har sällskap. Men kom ändå ihåg att ta pauser. Det är bra för både dig och jobbet. Varför inte ta en promenad och lämna stolen en liten stund?

Ta initiativet och ring en kollega för att prata lite och lösa det där problemet du kört fast med. Det kan man göra även om man inte sitter i samma rum.

Fortsätt bolla med kollegorna

Har du ingen att bolla med när du är själv? Ta initiativet och ring en kollega för att prata lite och lösa det där problemet du kört fast med. Det kan man göra även om man inte sitter i samma rum.

Är det däremot så att barnet är så sjukt att det behöver dig hela dagen så är det vabb och inte arbete.

Se upp med att ”vobba”

För många ligger arbetsuppgifterna kvar även när du är hemma och vårdar sjukt barn. Därför är det lätt hänt att många jobbar när influensa går på förskolan till exempel. Om du väljer att jobba hemifrån så är det jätteviktigt att du har en dialog med din chef om hur du kommer jobba, och att det fungerar att du kombinerar det med att barnet är hemma.

Är det däremot så att barnet är så sjukt att det behöver dig hela dagen så är det vabb och inte arbete. Att hitta en lösning kan vara en möjlighet, men det ska inte vara ett krav. Om du är hemma för vård av barn ska du inte jobba. Oavsett om det plingar till i mejlen.

Nyhet

10 tips för att ”smygträna” på jobbet

I vårt förra medlemsbrev arrangerade vi en tävling där vi frågade hur ni ”smygtränar” på jobbet. Tack för alla era smarta tips! Här är de vinnande bidragen som du kanske kan ta med som inspiration till din arbetsplats.