Tävlingsvillkor

Villkor för utmärkelserna Årets värvare och Årets fackliga kamp.

Nomineringar

För att kunna delta i tävlingen krävs

  • Att du är medlem i Fackförbundet ST
  • Att du blivit nominerad av någon som är medlem i Fackförbundet ST
  • Att du har fyllt 18 år
  • Att du accepterar tävlingsvillkoren

Anställda på Fackförbundet ST och deras familjemedlemmar kan inte nomineras. 

Sista nomineringsdag är 22 april 2020. Nomineringar kan ej lämnas efter detta datum.

ST förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om ST om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.

Hur vinnare utses

Vinnare utses av en jury bestående av STs presidium (ordförande, förste och andre vice ordförande). Juryn fattar beslut utifrån de motiveringar som inkommit och hur väl de stämmer överens med kriterierna för respektive utmärkelse. Juryns beslut kan inte överklagas.

En vinnare utses till vardera utmärkelsen – Årets värvare och Årets fackliga kamp. Vinnare kan vara en enskild person eller en grupp människor, exempelvis en klubbstyrelse.

Pris

Vinnare kommer att kontaktas personligen via telefon. Vi kommer också att publicera vinnarnas namn och motivering på STs webbplats. Samtliga vinnare kommer att bjudas in till STs kongress den 27 maj för att motta priset personligen. ST står för eventuella resekostnader och logi då det är tillämpligt. Om deltagare ej kan delta personligen vid kongressen levereras priset med rekommenderat brev eller e-post.

Priset består av ett presentkort av allmän karaktär (exakt vilket presenteras inom kort) värt 3000 kronor. Priset kan inte bytas ut mot kontanter. ST står för vinstskatt både när det gäller presentkort och eventuell resa för att delta på kongressen.

Personuppgifter

De uppgifter som lämnas i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Samtliga nominerade kommer att meddelas via e-post. Om en nominerad ej önskar kvarstå i tävlingen, meddelar den nominerade detta skriftligen i vändande mail, och ST stryker då samtliga uppgifter om den nominerade ur tävlingsregistret. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på varva@st.org

Ansvarig för tävlingen

Ansvarig för tävlingen är Fackförbundet ST, Box 5308, 102 47 Stockholm.