Varför ansluts jag automatiskt till försäkringar?

Du ansluts automatiskt för att ST ska kunna erbjuda låga premier och bra villkor. Det kallas för gruppförsäkring. Att ST valt att försäkra alla nya medlemmar automatiskt innebär att bolagen inte kräver hälsoprövning. Det innebär att medlemmar med hälsoproblem också får ett bra försäkringsskydd.