Vad innebär individuell lönesättning?

Med individuell lönesättning menas att man löneförhandlar för varje individ och att hänsyn tas till bland annat:

  • svårighetsgraden i de arbetsuppgifter som du har
  • det ansvar som ligger i arbetet
  • hur skicklig du är på att utföra arbetsuppgifterna