Vad gäller om jag jobbar på min lediga dag?

Om du blir beordrad att arbeta då du egentligen inte skulle ha arbetat bestäms ersättning i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Saknar din arbetsplats kollektivavtal bör du komma överens med arbetsgivaren om lämplig ersättning. 

Om din ordinarie arbetstid är heltid och beordras att arbeta mer än din ordinarie arbetstid bör du ta reda på vad som gäller för dig angående övertidsersättning. Om din arbetstid flyttas, men du inte beordras arbeta mer än ordinarie arbetstid kan du istället få ersättning för förskjuten arbetstid.

Du som har deltid som ordinarie arbetstid behöver precis som för heltidsanställda ta reda på vad som gäller för dig angående mertidsersättning och/eller eventuell ersättning för förskjuten arbetstid. Ta reda på vad som står i ditt kollektivavtal.