Vad är OFR/S, P, O?

OFR betyder Offentliganställdas Förhandlingsråd och är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation med 16 fackförbund inom offentlig sektor. Medlemsförbunden representerar nära 560 000 medlemmar.

OFR är indelat i sju förbundsområden. Det statliga området innehåller nio förbund som företräder statstjänstemän, poliser och officerare, därav beteckningarna S, P, O. Fackförbundet ST återfinns inom förbundsområde S, där vi är det största förbundet.

Indelningen i förbundsområden gör att varje område kan arbeta flexibelt och effektivt samtidigt som den stora organisationens erfarenheter och styrka tas tillvara. 

Inom Arbetsgivarverkets område förhandlar alltså ST tillsammans åtta andra förbund. De avtal som träffas gäller för hela staten. Exempel är pensionsavtal, omställningsavtal och många fler. Många avtal är ramavtal. Ett exempel är RALS (Ramavtal Löner Staten). I korthet kan man säga att avtalet innehåller regler för hur löner ska sättas. Avtalet ska sedan anpassas till och användas på de enskilda arbetsplatserna där lönerna sätts. Exakt hur detta går till varierar mellan de statliga arbetsplatserna.