Tjänar jag in betald semester när jag är föräldraledig?

Ja, föräldraledighet är semesterlönegrundande under viss tid. Vad som gäller står i semesterlagen, alternativt i centrala eller lokala kollektivavtal. Bestämmelser i semesterlagen som reglerar föräldraledighet vid barns födelse säger att du tjänar in semester under 120 dagar per födsel. Om du är ensamstående förälder tjänar du in 180 dagar.

En förutsättning för att frånvaron ska vara semesterlönegrundande är att du tar ut föräldrapenning.

I STs centrala kollektivavtal, Villkorsavtalet och AVA, finns generösare regler. Omfattas du dem tjänar du in semester under den tid du får föräldrapenningtillägg från arbetsgivaren. Föräldrapenningtillägg lämnas för högst 360 dagar per barnsbörd.

Tänk på att andra regler kan gälla i lokala kollektivavtal. Om du är osäker på vad som gäller fråga dina lokala ST-företrädare.