Får jag en extra dag ledigt om nationaldagen infaller på en lördag?

Både ja och nej. Det är en fråga som regleras i avtal. I statliga myndigheter finns exempelvis Villkorsavtalet. Där gäller att lokala parter (arbetsgivare och lokalt fack) ska komma överens om hur kompensation ska ges när nationaldagen infaller på en lördag eller en söndag. Alla som har arbetstid förlagd måndag till fredag, så kallad kontorsarbetstid omfattas av avtalet.

Om arbetsgivaren och lokala facket inte lyckas nå en lokal överenskommelse så ska kompenseras motsvarande en ledig arbetsdag. Du och din arbetsgivare ska då komma överens om när du kan ta ut ledigheten.

När annandag pingst togs bort som helgdag och den 6 juni blev helgdag innebar det att arbetstiden utökades med en dag de år när den 6 juni infaller på en lördag eller söndag. Annandag pingst låg alltid på en måndag och var en ledig dag för dig som jobbar vardagar måndag-fredag. Det är anledningen till att du kompenseras när nationaldagen infaller på en lördag.