Vad innebär olycksfall i arbetet?

En händelse betraktas som ett olycksfall om händelseförloppet varit relativt kortvarigt och inneburit något som i viss mån varit ovanligt och oförutsett. Till exempel att du själv eller en kollega ramlat på ett halt golv.

Det betraktas som ett olycksfall när:

  • det finns ett samband med arbetet eller arbetsförhållandena.
  • det är en händelse då du till exempel: ramlar från en stege och bryter benet, skär dig på en kniv eller liknande.
  • du blir utsatt för misshandel, hot eller våld som har koppling till ditt arbete och som leder till fysisk eller psykisk skada.
  • du får en smittsam sjukdom som uppkommit till följd av ett olycksfall i arbetet. Exempelvis om du sticker dig på en kanyl, eller skär dig på ett föremål. Observera att alla smittsamma sjukdomar omfattas vid olycksfall.

För att det ska räknas som ett olycksfall ska händelsen inträffat:

  • på arbetet
  • på betald friskvårdstimme (om avtal finns med arbetsgivaren)
  • under tjänsteresor
  • vid utbildning och kurser som har beordrats av arbetsgivaren