Kan jag få sänkt medlemsavgift om jag blir arbetslös?

Ja. Kontakta STs medlemsregister på telefon 0771-555 444, knappval 3.