Får jag löneökning när jag är föräldraledig eller sjukskriven?

Ja, om den rätten är inskriven i ett lokalt kollektivavtal kan du få kompensation. Detta regleras inte i de centrala kollektivavtalen.

Om du är föräldraledig har du rätt till samma löneutveckling du skulle haft om du arbetat. (Föräldraledighetslagen 16 §). Det är inte godtagbart att hänvisa till att lönen kommer att ses över efter föräldraledigheten. 

Huruvida långtidssjukskrivna ska inkluderas i lönerevisionen är en kollektivavtalsfråga. Löneavtalet för myndigheter (RALS) reglerar inte frågan. Detta ska alltså tas upp i lokala avtal och majoriteten har skrivit in att långtidssjukskrivna ska tas med i lönerevisionen. Detta innebär vanligtvis att den anställde får en löneökning utifrån vad som är genomsnittligt i övriga gruppen. Hör med lokala företrädare om du är osäker på vad som står i ditt avtal. 

Försäkringskassan höjer inte den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) retroaktivt utan endast från och med det datum löneavtalet skrivs under.