Kan jag bli uppsagd om jag får sjuklön som inte är tidsbegränsad?

Ja, din arbetsgivare har rätt att avsluta din tjänst om du får hel sjukersättning tills vidare av Försäkringskassan. Försäkringskassans beslut måste ha trätt i kraft innan arbetsgivaren får avsluta tjänsten.