Jag mår psykiskt dåligt. Vem kan jag prata med?

Nationella hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i psykisk kris eller i en svår livssituation. I ett samtal med dem kan du få hjälp att sortera tankar och känslor.

Du kan också få stöd i hur du kan gå vidare med ditt problem, vilken typ av hjälp som kan vara bra för dig och vart du kan vända dig. De som svarar är socionomer, psykologer och psykiatrisjuksköterskor med erfarenhet av att stödja människor som mår psykiskt dåligt.

Både du som ringer till Hjälplinjen och den som svarar är helt anonyma. Det syns inte på din telefonräkning att du ringt Hjälplinjen.

Ring 020-22 00 60. Nationella hjälplinjen har öppet 13-22 alla dagar.