Drabbas jag av en ny karensdag om jag blir sjuk igen?

Nej. Om du blir sjuk inom fem dagar ifrån det att du tidigare varit sjuk ska det betraktas som en fortsättning på den tidigare sjukperioden. Eftersom sjukperioderna kommit så tätt inpå varandra räknas de som en och samma. Det innebär det att du inte får en ny karensdag.