Drabbas jag av nytt karensavdrag om jag blir sjuk igen inom fem dagar?

Nej. Om du blir sjuk inom fem dagar ifrån det att du tidigare varit sjuk ska det betraktas som en fortsättning på den tidigare sjukperioden. Eftersom sjukperioderna kommit så tätt inpå varandra räknas de som en och samma.