Vad ska jag tänka på om jag ska gå i pension?

Du kan välja att ta ut din allmänna pension från och med den månad du fyller 62 år. Det gäller även för de flesta kollektivavtalade tjänstepensioner. Se över hur det ser ut i det pensionsavtal som gäller för dig. 

Ju tidigare du väljer att gå i pension desto lägre blir din pension. Anledningen är att samma mängd pengar ska fördelas över fler år. Väljer du att gå i pension efter 65 blir pensionsbeloppet på motsvarande sätt högre.

Ibland kan det vara bra att jämföra pensionsbeloppen du får vid pensionsavgång vid olika tidpunkter. Välj tre avgångstidpunkter och kolla hur stor din pension blir. Då kan du ta ställning till när det bäst lämpar sig att gå i pension utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

  • Ta kontakt med Pensionsmyndigheten minst två månader i förväg om du vill ta ut din allmänna pension. 
  • Meddela din arbetsgivare att du tänker gå i pension i förväg. Framförhållningen ska motsvara din uppsägningstid. 
  • Ta kontakt med de pensionskassor som du har tjänstepension hos minst två månader i förväg.