Vad kan jag göra om jag får värk när jag sitter framför datorn?

När det gäller generella åtgärder för att anpassa arbetet är det viktigt att arbetet utformas utifrån en helhetssyn, där människors fysiska och psykiska behov samt olika förutsättningar beaktas.

Tänk på att:

  • Att arbetspassens längd ska anpassas till typen av datorarbete – arbetspassen bör uppgå till högst fyra timmar.
  • Att det måste finnas möjlighet till raster och pauser.
  • Att individuella lösningar kan vara nödvändiga. Ta gärna hjälp av ergonom från företagshälsovården, för att komma tillrätta med rätt arbetsteknik.

I föreskriften Belastningsergonomi från Arbetsmiljöverket, finns det regler som din chef ska följa.

Om du har kontaktat din chef om dina eventuella problem och inte får något gehör i frågan bör du ta kontakt med ditt skyddsombud.