Jag är student. Kan jag gå med i ST?

Ja och ett studerandemedlemskap i ST är gratis för hela studietiden.