Jag blir mobbad på mitt jobb. Vad kan jag göra?

Om du känner dig mobbad på din arbetsplats ska du ta kontakt med din chef och berätta om din situation. Om du inte får respons från din närmaste chef, eller om det råkar vara chefen själv som du anser vara den person som står för särbehandlingen, kontaktar du ditt skyddsombud. Skyddsombudet har, enligt arbetsmiljölagen, rätt att begära en utredning om kränkande särbehandling. 

Din chef har skyldighet att förebygga kränkande särbehandling och klargöra för alla anställda att mobbning och liknande inte accepteras. Det ska också finnas rutiner för att tidigt fånga upp signaler om kränkande särbehandling. Rutinerna skall vara väl kända av alla anställda.

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter Systematiskt arbetsmiljöarbete och Kränkande särbehandling i arbetslivet ska din arbetsplats ha rutiner för hur de hanterar mobbning.