Ingår jag som nyanställd i årets lönerevision?

Oftast inte, eftersom du som nyanställd oftast anställs på årets lönenivå direkt. Men det går att förhandla om. Och du har rätt att veta redan när ni förhandlar om lön om du kommer ingå i kommande lönerevision eller inte.