Hur vet jag om jag är försäkrad på arbetstid?

Socialförsäkringslagen reglerar att du som arbetar i Sverige omfattas av lagen om arbetsskadeförsäkring, LAF, som i sin tur regleras via Försäkringskassan.

Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen

Du som anställd omfattas, utöver LAF, även av de försäkringar som finns i kollektivavtalet. Om du råkar ut för en arbetsskada så är det AFA Försäkring som administrerar ärendet enligt PSA - Personskadeavtalet och TFA - Trygghetsförsäkring arbetsskada. Vilken försäkring du omfattas av beror på vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats.

Observera att om din arbetsgivare, trots sin skyldighet enligt kollektivavtalet, inte har tecknat en försäkring så finns det en garantibestämmelse i försäkringsvillkoren. Den säkerställer att AFA Försäkring betalar ersättning i samma utsträckning som om försäkringsavtal hade träffats.

Anställda inom statliga myndigheter eller verk

Om du är anställd inom statliga myndigheter eller verk omfattas du av arbetsskadeförsäkringen PSA (Personskadeavtalet) från första anställningsdagen.

Anställda inom statliga bolag

Om du är anställd in statligt bolag omfattas du av arbetsskadeförsäkringen TFA från första anställningsdagen.

Studerande

Om du är student och utsätts för särskilda risker i din utbildning kan du vara försäkrad av skolan/lärosätet. Kontakta dem för att få svar och ytterligare information. Om du studerar och sommarjobbar eller jobbar extra vid sidan av studierna omfattas du precis som alla andra förvärvsarbetande.