Jag är sjukskriven och vill prova annat jobb. Får jag det?

Du har rätt att vara tjänstledig för att prova annat jobb under förutsättning att du är sjukskriven och inte kan klara av ditt egna eller annat arbete hos din ordinarie arbetsgivare.

Din rätt till tjänstledighet som sjukskriven ska underlätta att prova på annat arbete, och därmed att återgå i yrkesaktivitet. Syftet är att fler sjukskrivna arbetstagare ska våga och vilja söka annat arbete. I rehabiliteringskedjan finns krav att din arbetsförmåga ska prövas mot hela arbetsmarknaden.

Vill du veta mer kontakta ditt arbetsplatsombud eller ST Direkt.