Kan jag vara tjänstledig för att prova annat jobb?

Det beror på var du arbetar och vilken typ av anställning du har. Inom ST:s avtalsområde är detta främst reglerat i Villkorsavtalet och delvis i Affärsverksavtalet (AVA). Det betyder att det gäller för dig som arbetar på en myndighet.

Inom övriga avtalsområden (bolag) finns ingen sådan rätt i de centrala avtalen. Det kan istället vara reglerat i lokala avtal eller policys.

I fall där frågan är helt oreglerad är det upp till arbetsgivaren att godkänna en enskild överenskommelse om tjänstledighet. Tänk på att det vid en enskild överenskommelse om tjänstledighet är bra att även reglera vad som gäller om du vill avbryta tjänstledigheten och återgå i ordinarie tjänst.

Kontakta ditt ombud eller ST Direkt för mer information om vad som gäller för dig.