Har jag rätt att gå i delpension?

Nej, delpension är ingen rättighet. Det är endast en möjlighet om du och din arbetsgivare landar en individuell överenskommelse.