Får min chef lämna ut känsliga uppgifter från min personalakt?

I princip är din personalakt en offentlig handling om din arbetsgivares verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen. Då finns också en skyldighet att lämna ut personalakten om så begärs. 

Sekretess gäller dock för uppgifter som exempelvis rör din hälsa, uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte med mera. Om uppgifterna kan antas skada dig eller någon av dina närstående omfattas de av sekretessen och ska inte lämnas ut. Detta prövas enligt offentlighets- och sekretesslagen och regleras i 21 kapitlet.

Sekretess gäller även för uppgifter om psykologisk undersökning/behandling och sådant som du berättat om personliga förhållanden vid besök hos psykolog, personalkonsulent eller liknande. 

Observera att det läkarintyg som du lämnar till arbetsgivaren inte behöver innehålla vilken sjukdom som du lider av, enligt § 9 sjuklönelagen.