Får min chef lämna ut känsliga uppgifter från min personalakt?

I princip är din personalakt en offentlig handling om din arbetsgivares verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen. Då finns också en skyldighet att lämna ut personalakten om så begärs.  

Sekretess gäller dock för uppgifter som exempelvis rör din hälsa, uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte med mera. Om uppgifterna kan antas skada dig eller någon av dina närstående omfattas de av sekretessen och ska inte lämnas ut. Detta prövas enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och regleras i kapitel 21. 

Endast vissa uppgifter om personuppgifter i det som kallas personaladministrativ verksamhet omfattas av sekretess, enligt kapitel 39 OSL. Sekretess gäller för  uppgifter om psykologisk undersökning/behandling och sådant som du berättat om personliga förhållanden vid besök hos psykolog, personalkonsulent eller liknande samt uppgifter om personliga förhållande i ärenden som rör omplacering eller pensionering om det inte står klart att de kan lämnas ut att du eller närstående lider men Även personliga kontaktuppgifter och bilder på dig omfattas som huvudregel av sekretess. 

Observera att det läkarintyg som du lämnar till arbetsgivaren inte behöver innehålla vilken sjukdom som du lider av, enligt § 9 sjuklönelagen.