Får jag spara semesterdagar till kommande år?

Ja, om du har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar får du spara en eller flera till senare år. Detta gäller alla, oavsett om du jobbar på bolag eller myndighet.

Exakt hur många dagar du får spara regleras i ditt kollektivavtal. För dig som är myndighetsanställd gäller dock 30 sparade dagar totalt.