Får jag behålla lön och anställningsvillkor vid omplacering?

Det finns ingen principiell rätt enligt lagen om anställningsskydd (LAS) att behålla samma befattning, lön eller övriga anställningsvillkor vid en omplacering. Omplaceringar ska förhandlas med ditt lokala fack, vilket ger en möjlighet att ändå påverka lön och andra anställningsvillkor. 

Det finns kollektivavtal som till viss del reglerar denna fråga, bland annat STs centrala avtal Villkorsavtalet och AVA (Affärsverksavtalet). Frågan kan även vara reglerad i lokala avtal. Kontakta ditt lokala arbetsplatsombud om du vill veta mer.