Är jag skyldig att avbryta semestern om arbetsgivaren begär det?

Ja, du kan inte neka till att avbryta din semester om din chef beordrar dig.
Du bör därför fråga din chef om det är just en beordran.

Synnerliga skäl krävs

Din chef måste dessutom ha synnerliga skäl för att kunna avbryta eller dra in din redan beviljade semester. Med synnerliga skäl menas sådant som inte har kunnat förutses. Ett exempel kan vara att alla anställda på arbetsplatsen blir sjuka. Om endast en anställd blir sjuk ska det dock ingå i din chefs normala personalplanering och anses alltså inte som synnerliga skäl.

Om synnerliga skäl saknas

Om din chef ändrar en tidigare beslutad semesterförläggning och hen inte har synnerliga skäl för detta, kan vi begära förhandling för dig om kollektivavtalsbrott. Detta sker ofta i efterhand, vilket innebär att det är viktigt att du först gör som chefen har beordrat dig och att du också tar kontakt med oss.

Om vi får rätt i en förhandling innebär det att du kan få allmänt skadestånd för den olägenhet som semesterändringen medför, enligt dom nr 1983:123 i Arbetsdomstolen.

Arbetsgivaren blir ersättningsskyldig

Din chef är skyldig att ersätta dig för den ekonomiska skada som kan uppstå, till exempel kostnader för att boka om en redan betald resa. Detta nämns i förarbetena till semesterlagen.