Student sitter och skriver vid dator

Att jobba extra i coronatider

Vid kris är det ofta extra svårt att veta vilka rättigheter man har på jobbet och risken för att bli felbehandlad ökar ofta. Här går vi igenom vanliga frågor som kan uppstå för dig som jobbar extra, vilka rättigheter du har och hur vi kan hjälpa dig vid eventuellt tvist.

För dig som student har vardagen troligtvis förändrats rejält på sistone. Utöver att undervisningen har gått över till distans kanske du också har ett extrajobb vid sidan om studierna som har påverkats. Varje utebliven krona kan ställa till problem som student, därför är det inte konstigt att många studenter är lite extra oroliga nu. 

Men kris eller ej – anställningsavtal och kollektivavtal gäller fortfarande. Det vi behöver göra nu är att reda ut vad som står i ditt och vad som gäller för dig.

Varje fall kräver ofta enskild bedömning

Eftersom varje arbetsrättslig situation ofta kräver ett enskilt svar är det viktigt att ta hjälp av en expert. Det som gäller för din kompis behöver inte gälla för dig. Det som står i just ditt anställningsavtal och i kollektivavtalet (om sådant finns) för din arbetsplats kan påverka vad just du har rätt till. 

Vanliga anställningsformer  

Vilken typ av anställning du har framgår i ditt individuella anställningsavtal. Det finns huvudsakligen två olika anställningsformer:

  • tillsvidareanställningar 
  • tidsbegränsade anställningar

En tillsvidareanställning, även kallat ”fast anställning” gäller tillsvidare. En tidsbegränsad anställning däremot har ett slutdatum. Det finns olika sorters tidsbegränsande anställningar så som: 

  • vikariat  
  • allmän visstidsanställning 
  • säsongsanställning
  • provanställning är också en form av tidsbegränsad anställning. 

Så funkar timanställnigar

Sedan finns också det som brukar kallas för timanställning (även kallad intermittent anställning eller behovsanställning). En timanställning är ingen anställningsform. Det som är utmärkande för en är att du jobbar extra/vid behov och avlönas per timme. 

Med tanke på att timanställning inte är en anställningsform behöver du ta reda på vilken anställningsform du faktiskt har, det spelar roll för vad som gäller i ditt enskilda fall. 

Som student är det troligtvis mest vanligt att man jobbar extra/vid behov. Det vill säga, arbetsgivaren frågar om du vill jobba vid en viss tidpunkt där du är fri att tacka ja eller nej, och varje enskilt pass utgör ett avtal om anställning.

Sedan finns andra varianter, där ett annat vanligt förekommande exempel är att du har en allmän visstidsanställning (en tidsbegränsad anställning) som sträcker sig över en tidsperiod, och där du under avtalstiden har rätt att jobba X antal timmar per månad. 

Du har alltså en tidsbegränsad anställning, men får lön för det slutliga antalet timmar du jobbar. Timmarna är inte schemalagda, det är inte specificerat när du ska arbeta, men du har enligt avtalet rätt att jobba minst det antalet timmar per månad som framgår av avtalet.

Om inbokade timmar avbokas

En vanligt förekommande situation för den som är timanställd i coronatider är att inbokade timmar avbokas/uteblir. Restaurangen du jobbar extra på kanske till och med har behövt stänga ned. Vad gäller egentligen då? Det beror återigen på vad som står i ditt anställningsavtal, men i regel har du rätt att få lön för de timmar som du ingått avtal om. 

Det innebär att du är skyldig att arbeta det passet liksom att arbetsgivaren är skyldig att betala lön för timmarna. 

Om du jobbar vid behov och har tackat ja till ett pass har du ingått ett avtal om anställning för de timmarna. Det innebär att du är skyldig att arbeta det passet liksom att arbetsgivaren är skyldig att betala lön för timmarna. 

Likaså bör du ha rätt till lön om du har en tidsbegränsad anställning där det av avtalet framgår att du har rätt att jobba ett visst antal timmar per månad, men nu inte får jobba det antalet timmar. 

Kan jag få sjuklön som timanställd?

Som timanställd kan du ha rätt till sjuklön från arbetsgivaren för de dagar du haft inbokade arbetspass som du inte kunnat arbeta på grund av sjukdom. 

Rätten till sjuklön från arbetsgivaren kan dock bero på din anställningsform, anställningstid, och hur mycket du arbetat innan sjukdomstillfället. Hör av dig till ST Direkt, eller lokala fackliga på din arbetsplats för att titta närmre på just din situation. 

Om det skulle visa sig att du inte har rätt till sjuklön från arbetsgivaren ska du istället vända dig till Försäkringskassan för att söka ersättning från dem. 

Du kan få rättshjälp om din tvist går till domstol

Som studentmedlem i Fackförbundet ST har du möjlighet att få hjälp av våra duktiga rådgivare på ST Direkt, och skulle du i förlängningen vara i behov av ännu mer stöd kan du också få rättshjälp. Det vill säga rättsligt stöd om du skulle hamna i tvist med din arbetsgivare som går till domstol.

Ifall du misstänker att din arbetsgivare inte följt reglerna för uppsägning, löneutbetalning eller något annat – ta kontakt med ST Direkt, vår fackliga rådgivning. De kan guida dig kring hur du bör agera och kan svara på dina funderingar.