Järnvägsspår

För dig inom Infranord

Publicerad: 2023-03-07

Årets avtalsrörelse har börjat. Här hittar du som är anställd i Infranord mer om vårens förhandlingar om ett nytt centralt kollektivavtal.

Under avtalsrörelsen förhandlar vi med arbetsgivarna om våra medlemmars löner och andra villkor. Slutmålet är ett nytt kollektivavtal, en överenskommelse om vilka villkor som ska gälla framöver. Kraven vi ställer utgår helt från våra medlemmars intressen – och ju fler vi är, desto mer kan vi påverka.

Här är våra krav

Våra yrkanden inför vårens avtalsförhandlingar innehåller en rad förslag för att förbättra våra medlemmars vardag. Här är några.

Löneökningar i takt med omvärlden

Vi vill att våra medlemmars kommande löneökningar ska följa den övriga arbetsmarknaden och det så kallade märket.

Sjuklön från dag ett

Dagens karensdag innebär stor ojämlikhet mellan den som alltid måste vara på plats på jobbet och den som kan arbeta hemifrån. Den leder också till att medarbetare som egentligen borde stannat hemma ofta känner sig tvingade att jobba ändå av ekonomiska skäl – något som medför ökad smittrisk på arbetsplatsen och större sjukfrånvaro på sikt. Därför vill vi se sjuklön från första dagen.

Den som behöver ska ha tillgång till bra övernattnings- och rastlokaler

Tillgången till lämpliga lokaler för återhämtning och toalettbesök borde vara en självklarhet – och är också en jämställdhetsfråga. I praktiken är det här tyvärr ett stort problem för många av våra medlemmar med säkerhetstjänst som arbetar på annan ort. Därför vill vi att rätten till lämpliga rastlokaler ska finnas inskriven i vårt centrala kollektivavtal.

Oreglerad arbetstid ska inte innebära obegränsad

Förtroendearbetstid leder för många av våra medlemmar till fler arbetstimmar än vad som är tänkt. Därför kräver vi att chef och medarbetare regelbundet ska följa upp hur stor den egentliga arbetstiden faktiskt är. Oreglerad arbetstid är inte detsamma som obegränsad arbetstid.

Höjd ob-ersättning

Våra medlemmars ersättning för obekväm arbetstid och andra ersättningar har halkat efter jämfört med övriga branschen. Därför kräver vi ersättningar som matchar den här delen av arbetsmarknaden i stort.

Åtgärder för att förhindra hot, våld och kränkningar

Ingen ska utsättas för hot och våld, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling på jobbet. Därför behöver arbetsgivarna säkerställa nolltolerans genom ett aktivt, synligt och regelbundet arbete som når alla medarbetare.

Lokala villkor ska fortsätta gälla vid eventuellt byte av avtalsområde

Vi vill att det lokala kollektivavtal som i dag finns mellan oss och arbetsgivaren Infranord ska lämnas oförändrat under den kommande avtalsperioden, även om företaget framöver väljer att bli medlem i en annan arbetsgivarorganisation. Det skulle innebära ett tillfälligt skydd för de villkor vi tidigare förhandlat fram, även i ett läge där arbetsgivaren ansluter sig till ett nytt avtalsområde.

Mer om våra yrkanden

Bland våra yrkanden finns ytterligare krav, bland annat fortsatta avsättningar till flexpension. Våra krav inför årets förhandlingar utgår från en ettårig avtalsperiod. Du hittar yrkandena i sin helhet längst ned på sidan.

Därför spelar kollektivavtal roll

Läs mer om hur en avtalsrörelse fungerar och varför vi tecknar kollektivavtal. Eller börja med att titta på videon här under.

Ladda ner hela yrkandet

Nyfiken på att ta del av våra yrkanden i sin helhet? Här kan du ladda ner dem.