Britta Lejon skriver brev till bolags-och myndighetschefer

ST och #metoo

I kölvattnet av #metoo har det gjorts flera upprop som beskriver sexuella trakasserier och övergrepp på arbetsplatser runt om i Sverige. Här samlar vi upprop inom yrken och branscher där ST har medlemmar.
  • Uppropet för statligt anställda heter #allmänhandling. 1300 personer har undertecknat uppropet. I vittnesmålen finns allt från sexistisk jargong till sexuella övergrepp. 
  • Över 1500 kvinnor i fackföreningsrörelsen har skrivit på uppropet #inteförhandlingsbart som vittnar om trakasserier, övergrepp och sexism.
  • Under #Akademiuppropet kräver 2.400 kvinnor i universitetsvärlden att sexuella övergrepp och maktmissbruk mot kvinnor får ett slut.
  • Under #medvilkenrätt samlas nästan 6000 kvinnor för att beskriva sexism, sexuella trakasserier och kränkningar Inom juristbranschen. ”Företräder man lagen, är det passande att värna om densamma”, skriver undertecknarna.

Utöver att vi stöttar dessa upprop har STs ordförande Britta Lejon har skickat ett brev till alla bolags- och myndighetsledningar. Syftet är att uppmärksamma dem på det ansvar de enligt diskrimineringslagen har för att arbeta förebyggande mot trakasserier. Hon uppmanar också ledningen att ta kontakt med facket för att tillsammans arbeta för att motverka kränkningar på arbetsplatsen.

Nyhet

10 tips för att ”smygträna” på jobbet

I vårt förra medlemsbrev arrangerade vi en tävling där vi frågade hur ni ”smygtränar” på jobbet. Tack för alla era smarta tips! Här är de vinnande bidragen som du kanske kan ta med som inspiration till din arbetsplats.