Värva en doktorand - Recruit a PhD student

Är du doktorand? Värva en doktorandkollega och få en fin premie!

Starka tillsammans/strong together

När du som doktorandmedlem värvar en doktorandkollega skickar vi hem en fin premie till dig - boken "Bli klar i tid och må bra på vägen". I denna handbok för doktorander presenteras handfasta tekniker och förhållningssätt som ger hjälp med både akademisk produktivitet och stresshantering.

When you, as a PhD student member in ST, recruit a PhD student colleague we will send you the book "Bli klar i tid och må bra på vägen" as a thank you.

Hur går det till/how does it work?

Vi skickar hem din bok när du har skickat in formuläret/we will send you the book when we recieve the form.

Note: The book is in Swedish. If you do not speak Swedish we can send you a gift card for 200SEK at adlibris.se. Mark in the box below in the form if you prefer a gift card instead. 

Jag har värvat en doktorand

The book is in Swedish. If you do not speak Swedish we can send you a gift card for 200 SEK at adlibris.se instead. Mark the box if you prefer a gift card.
Jag har läst villkoren och samtycker till att mina uppgifter behandlas och utlämnas för ändamål som har samband med mitt medlemskap i ST. Du kan läsa hela villkoren på www.st.org/villkor./I have read the terms and I agree to them. Read all the terms at www.st.org/villkor.