50 år i facket

I slutet av november skickade vi en gåva till alla våra medlemmar som varit medlemmar i facket i 50 år eller längre.

Medlemskapet är grunden för vår fackliga styrka och vårt förhandlingsmandat gentemot arbetsgivaren. Ju fler vi är desto starkare är vi! Vi i sektionsstyrelsen ville därför tacka våra medlemmar som genom sitt långa och trogna medlemskap har skapat den fackliga styrkan och därmed bidragit till att vi alla har fått bättre arbetsvillkor.