Sektion ST inom Universitets-& Högskoleomr/Örebro universitet

Styrelsen

Martin Larsson

Martin Larsson

Ordförande
019-301451
Katarina Hjärtmyr

Katarina Hjärtmyr

Vice ordförande
019-303216