Styrelser, nämnder och grupper

För att kunna påverka på allra bästa sätt är vi representerade i de flesta av universitetets styrelser och nämnder. Vi deltar också i olika arbetsgrupper runt om på universitetet. Här nedan ser du vilka som är våra representanter.

Ledamöter i arbetsgrupper

Universitetsstyrelsen
Kjell Nilsson, ersättare Evalena Moser

Centrala Skyddskommittén
Katarina Larsdotter Wendel, överskyddsombud

Personalansvarsnämnden (PAN)
Rita Nilsson

Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling
Carola Persson

Partsgemenssam gruppen
Evalena Moser

Forskarutbildningsnämnden
vakant

Forskningsnämnden
Kjell Nilsson, ersättare vakant

Utbildningsnämnden
Katarina Larsdotter Wendel

Universitetskollegiets arbetsutskott
Kjell Nilsson

BESTA-lots och lönekartläggning
Maud Åkesson och Helena Falk

ST har också representanter i följande styrelser

  • Fakultetsstyrelsen N
  • Fakultetsstyrelsen EHL
  • Fakultetsstyrelsen S
  • Fakultetssstyrelsen M
  • Fakultetsstyrelsen K
  • Fakultetsstyrelsen J
  • Fakultetsstyrelsen HT
  • Styrelsen för LTH
  • Styrelsen för Max IV
  • Biblioteksstyrelsen