Enkät inför årets löneförhandlingar

Just nu förbereder vi oss för årets löneförhandlingar och vi vill därför be dig fylla i en enkät som underlag för förhandlingarna. Som medlem bör du bli inbjuden till lönesamtal med din chef inom kort.

För att vi som fackliga företrädare ska ha bästa möjliga utgångsläge i förhandlingarna behöver vi information om våra medlemmars situation avseende lön, arbetsuppgifter, ansvarsområden och pågående diksussioner med chefen. Vi ber dig därför att efter ditt lönesamtal fylla i en kort enkät om just detta. 

I enkäten frågar vi efter information om din specifika situation. Du kan känna dig trygg med att vi behandlar all information som kommer till oss konfidentiellt. Vi avslöjar aldrig direkt för arbetsgivaren vad du har skrivit utan använder oss av informationen i vår argumentation. Vill du läsa på om universitetets lönekriterier så hittar du dem här.

Du är välkommen att ringa oss om du har några frågor. Vi nås på telefon 046-222 93 62 eller på e-post: st@st.lu.se 

Enkäten hittar du här. Observera att du måste vara inloggad på st.org för att kunna se den. Du loggar in med Bank-id.

Tack för din medverkan!

P.S. Fackförbundet ST erbjuder bra stöd inför lönesamtalet. Läs mer här eller ring ST Direkt på 0771-444 555.