Sektion ST inom Universitets-& Högskoleomr/Konsthögskolan