Vanliga frågor och svar

Här svarar vi på de vanligaste frågorna.

Vilka är fördelarna med att vara med i facket?

Det finns många anledningar att vara med i ST. Vi kan ge dig förhandlingshjälp och rådgivning och du får möjlighet att ta del av inkomstförsäkringar, karriärtjänster med mera. ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet och vi är därmed experter på det statliga området.

För mer information om alla fördelar med ett medlemskap i ST, se ST:s centrala webb.

Det är också viktigt att tänka på att inte alla fackförbund har förhandlingsmandat vid Göteborgs universitet. Vi har avsevärt bättre möjligheter att företräda dig som medlem än till exempel andra TCO-förbund utan förhandlingsmandat vid GU. 

För att bli medlem, klicka här.

Jag är medlem i Unionen eller annat TCO-förbund, räcker inte det?

Det korta svaret är nej.

Det är endast fackförbund som är med i det som kallas för OFR/S som har förhandlingsmandat vid Göteborgs universitet (tillsammans med Saco-S och Seko). Flera TCO-förbund som till exempel Vision och Unionen är inte med i OFR/S. Om du är medlem hos dem så är du inte med i ett fackförbund med förhandlingsmandat vid Göteborgs universitet och vi rekommenderar dig starkt att byta. Så här gör du.

Vi har avsevärt bättre möjligheter att företräda dig som medlem i ST än i ett förbund utan förhandlingsmandat vid GU.

En annan aspekt är att om du skulle vilja bli arbetsmiljöombud, så behöver du vara medlem i ett fackförbund med förhandlingsmandat vid GU.

De fackförbund som ingår i OFR/S är:

•Fackförbundet ST

•Försvarsförbundet

•Ledarna

•Lärarförbundet

•Vårdförbundet


Hur bestäms min och andras löner vid Göteborgs universitet?

I ST löneförhandlar vi med arbetsgivaren för var och en av våra medlemmar. Löneförhandlingen på individnivå är dock bara sista steget i en ganska lång process.

Förhandlingarna börjar på central (nationell) nivå med att ST, tillsammans med ett antal andra fackförbund inom OFR/S, förhandlar med Arbetsgivarverket om det så kallade RALS-avtalet (Ramavtal om löner med mera för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet). RALS-avtalet innehåller förutom siffror på löneökningar bland annat också regler om hur förhandlingar ska gå till på lokal nivå och generella lönekriterier.

När det centrala RALS-avtalet är klart så förhandlas ett lokalt RALS-avtal mellan OFR/S och arbetsgivaren på Göteborgs universitet.

Först därefter sker förhandlingar mellan fack och arbetsgivare på individnivå.

Det är också viktigt att påpeka att du har rätt att erbjudas ett lönesamtal med din chef där ni diskuterar din lön.

 

Kommer jag med i a-kassan när jag går med i facket?

Nej. A-kassorna är idag organisationer skilda från fackförbunden. Du behöver därför gå med i a-kassan separat om du vill ha möjlighet till ersättning från a-kassan om du blir arbetslös. Observera att det går bra att vara med i en annan a-kassa än just ST:s a-kassa, även om du är medlem i Fackförbundet ST. Om du ändå vill byta till ST:s a-kassa, eller om du ännu inte är medlem i någon a-kassa, så kan du bli medlem i a-kassan här.