Gemensamt uttalande: Låt doktorander stanna i Sverige efter studier

Det intensiva arbetet med att påverka de nya reglerna för permanent uppehållstillstånd för doktorander och forskare fortsätter. Flera fackförbund och studentorganisationer har gjort ett gemensamt uttalande och även SUHF har agerat i frågan.

Det är Fackförbundet ST, TCO, Saco, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), SULF:s doktorandförening, Sveriges förenade studentkårer (SFS) och SFS doktorandkommitté som har undertecknat det gemensamma uttalandet, som har skickats till politiska beslutsfattare. I uttalandet krävs att politikerna:

  • Beslutar om en återgång till 2014 års bestämmelser, vilka ger doktorander rätt till permanent uppehållstillstånd efter fyra års studier.
  • Omedelbart skapar ett undantag från Migrationsverkets krav på anställningsavtal under minst 18 månader för doktorander och andra forskare i tidig karriär.

Hela uttalandet finns att läsa på svenska och engelska på hemsidan för ST:s avdelning inom universitet och högskolor.

Även Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har agerat mot de nya kraven. I en skrivelse till Morgan Johansson (justitieminister), Matilda Ernkrans (minister för högre utbildning och forskning), Ibrahim Baylan (näringsminister) och Magdalena Andersson (finansminister) begär SUHF bl.a. att ett undantag införs för doktorander och unga forskare från kravet på att vara ekonomiskt självförsörjande i den snäva mening som Migrationsverket definierat. Läs hela SUHF:s skrivelse här.