Glöm inte att fylla i löneenkäten!

Nu är det snart dags igen att förhandla alla ST-medlemmars löner. I dessa förhandlingar är det viktigt att ha ett bra underlag för varje individ.

För att vi ska kunna förhandla alla våra medlemmars löner på bästa sätt önskar vi att så många som möjligt fyller i vår digitala lönenkät, som just skickats ut med e-post. Genom svaren på enkäten får vi aktuell kunskap och goda argument gällande var och en av våra medlemmar. Bland annat samlar vi in information om aktuella arbetsförhållanden, prestation och om förändringar som till exempel ökad kompetens, ökat ansvar eller ändrade arbetsuppgifter. All information som skickas in behandlas konfidentiellt.

Sista svarsdag är den 26 november, så alla har gott om tid att fylla i enkäten. Har du inte fått något mejl, eller har frågor kring enkäten, kontakta oss på: STloneenkat@gu.se.