Arbetsplats- och arbetsmiljöombud

Att vara arbetsplatsombud eller arbetsmiljöombud är ett viktigt uppdrag. Men vad innebär det att vara ombud? Vi förklarar.

Arbetsplatsombudet

Arbetsplatsombudet (AO) skall fungera som en första kontakt mellan medlem och ST. Som medlem kan du ställa frågor om lokal facklig verksamhet, avtal, aktuella frågor etc. Du kan även ställa mer specifika frågor om din anställning och arbetsplatsen.

Arbetsplatsombudet har även informationsmaterial om ST till nyanställda och bjuder in till ST:s seminarier, möten och andra aktiviteter.

 

Arbetsplatsombuden vid Göteborgs universitet


Samhällsvetenskapliga fakulteten

Institutionen för socialt arbete: Adrian Groglopo adrian.groglopo@socwork.gu.se


Sahlgrenska akademin

Institutionen för biomedicin: Karin Schön karin.schon@microbio.gu.se 
Institutionen för medicin: Madeleine Modig madelenine.modig@gu.se

 

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande: Desirée Engvall desiree.engvall@gu.se

 

Gemensamma förvaltningen

Svensk Nationell Datatjänst: Eira Brandby eira.brandby@gu.se

Områdesstab infrastrukturstöd: Carina Östborn carina.ostborn@gu.se

Utbildningsenheten: Mira Gloppestad (ordinarie) mira.gloppestad@gu.se

Malin Hasselquist (ersättare) malin.hasselquist@gu.se

International Centre: Jessica Lindskog jessica.lindskog@gu.se, Mustafa Ghodus mustafa.ghodus@gu.se

IT-enheten: Magnus Palmgren magnus.palmgren@gu.se

Ronny Olsén ronny.olsen@gu.se

Campusservice Haga: Ken Olsson ken.olsson@gu.se

 

Humanistiska fakulteten

Institutionen för språk och litteratur: Solveig Persson solveig.persson@gu.se

 

Arbetsmiljöombudet

Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Ett arbetsmiljöombud, eller AMO (även kallat skyddsombud), är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor och ska delta vid planering av alla frågor som rör arbetsmiljön. Alla arbetsplatser med fem eller fler anställda ska ha minst ett AMO.

AMO har inte ansvar för arbetsmiljön, men ska bevaka att arbetsgivaren följer gällande regler. AMO kan begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder om det finns brister i arbetsmiljön, och kan även vända sig till Arbetsmiljöverket om åtgärderna inte genomförs. Om det finns skäl att tro att en anställds liv eller hälsa är i fara om den fortsätter med en viss arbetsuppgift kan AMO avbryta arbetet.

Om du som anställd upplever problem i arbetsmiljön ska du i första hand tala med din chef. Om det inte är tillräckligt eller att du inte är nöjd, kan du prata med ditt arbetsmiljöombud. Denne har tystnadsplikt.

Föreckning över AMO:s vid GU