Sektion ST inom Universitets-& Högskoleomr/Polarforskningssekretariatet