Mycket talar för att vi inte kommer tillbaka till jobbet igen på samma sätt som före pandemin

skriver Britta Lejon och Åsa Erba-Stenhammar, ordförande respektive förhandlingschef för ST. Effekterna av det måste diskuteras i avtalsförhandlingarna, menar de – och beklagar att Arbetsgivarverkets förhandlare tycks ointresserade av det ämnet.

Arbetsmiljöfrågor har aldrig varit viktigare. Vi genomgår ett paradigmskifte, där en konsekvens av coronapandemin är att distansarbete har blivit vardag för många – i synnerhet i statlig sektor. Vi kommer troligen inte att komma tillbaka till jobbet igen i samma utsträckning som förr. Men från Arbetsgivarverket är det tyst.

Läs hela artikeln här