LAS-utredningen, STs remissvar

-Vi har ju redan kommit överens med vår motpart Arbetsgivarverket om de frågor som LAS-utredningen och parterna på den privata sidan tar upp, fast på vårt eget sätt. Därför bör inte samma regler gälla för alla sektorer på arbetsmarknaden. Nu vill vi höra att de politiska partierna bakom januariavtalet också förstår det, säger Britta Lejon.

Fackförbundet ST anser att utredningens förslag inte bara rubbar den grundläggande maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare inom statlig sektor utan får att den kantra över helt till arbetsgivarsidans fördel. Detta sker på ett sätt som skadar möjligheterna att upprätthålla en professionell statstjänstemannakår som genomsyras av objektivitet, saklighet och integritet. 

Det är inledningen i vårt remissvar till regeringen angående utredningen ”En moderniserad arbetsrätt”.

Läs hela remissvaret nedan och mer artiklar kring LAS finns på förbundets hemsida