Hur mår doktoranden?

Fackförbundet ST har tillsammans med SFS (Sveriges förenade studentkårer) tagit fram en rapport om doktoranders arbetsmiljö “Hur mår doktoranden?” Rapporten innehåller också 13 förslag för att åtgärda den bristfälliga arbetsmiljön. Seminariet sänds live på STs facebooksida, se länk nedan

Vem tar ansvar för doktorandens arbetsmiljö? Sverige är bland de tre länder i OECD som investerar mest i forskning och utveckling. Ändå visar våra undersökningar gång på gång att doktorandernas arbetsmiljö brister på flera områden. Sömnproblem, övertid och en oförmåga att tänka på något annat än avhandlingen är något som många av de 1000 doktorander som har svarat på vår undersökning vittnar om.

Den flytande gränsen mellan utbildning och anställning som många doktorander vittnar om gör att det är svårt att lyfta frågor kring hur man har det på jobbet och få vet vem som är ansvarig för arbetsmiljön.

Under seminariet presenteras rapportens slutsatser i ett panelsamtal mellan de som är ytterst ansvariga för Sveriges högre utbildningspolitik och doktorandrepresentanter.
Medverkande:
Matilda Ernkrans, Minister för högre utbildning och forskning
Anders Söderholm, Generaldirektör UKÄ
Hans Adolfsson, SUHF, rektor Umeå universitet
Sara Gunnarsson, SFS doktorandkommitté
Sandra Hellstrand, Fackförbundet ST inom Universitet och högskola
Moderator – German Bender, utredningschef Arena Idé

Via facebook

Länk till seminariet

via linkedIn

eller här